[22/2019] Aby dobrze reagować na zagrożenia i walczyć z żywiołami niezbędne są ciągłe ćwiczenia i szkolenia.

Jak co roku miały miejsce ćwiczenia kompanii gaśniczej, do której należy nasza jednostka. Do ćwiczeń 6 Kompanii Gaśniczej WOO “Opole” zostaliśmy wezwani 13 czerwca 2019 roku o godzinie 8:22.

W pierwszym etapie sprawdzana jest gotowość bojowa oraz sprawność sprzętu do działań, a następnie zastęp udaje się na wyznaczone miejsce, gdzie dowiaduje się o rodzaju zagrożenia i przydzielonych zadaniach.

Tegorocznym założeniem ćwiczeń była walka z wysoką wodą – powodzią. Po kilku godzinach pozytywnie zmęczeni ratownicy powrócili do bazy.