Nowy samochód – już wkrótce

Już teraz możemy pochwalić się oficjalnie. Nasze marzenia pomału zaczynają się spełniać. Od początku. Strażacy z Suchego Boru od kilku dobrych lat starają się pozyskać nowy samochód ratowniczo – gaśniczy. W ubiegłym roku nadarzyła się okazja aby przystąpić do programu unijnego. Zrobiliśmy to wspólnie z Urzędem Gminy. Niestety w wyniku konkursu nie zostaliśmy zakwalifikowani do […]

Read more
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Borze

Ogłoszenie nr 305171 – 2016 z dnia 2016-09-05 r. SUCHY BÓR: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Borze OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie […]

Read more