Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Borze

Ogłoszenie nr 305171 – 2016 z dnia 2016-09-05 r. SUCHY BÓR: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Borze OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie […]

Read more