Zebranie sprawozdawcze OSP

15 lutego 2020 roku w Świetlicy Wiejskiej odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Borze. Walne zebranie członkom udzieliło absolutorium Zarządowi OSP.

Read more