[11/2017]  W czwartek 18 maja o godzinie 16:12 wpłynęła do naszej jednostki dyspozycja wyjazdu do pomocy w poszukiwaniach 52-letniej kobiety w miejscowości Głubczyce.

W trakcie dojazdu do Głubczyc, KDR przekazał o zmianie miejsca koncentracji na miejscowość Radynia.

O 18:20 na miejsce dojechała Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Lipki, przez co stworzony został Zespół poszukiwawczy WOO. Dowódca z ramienia policji, KDR oraz dowódca zespołu poszukiwawczego ustalili kierunki poszukiwań. Planista podzielił obszar na sektory, przydzielając obszary poszukiwań stworzonym na miejscu zespołom składającym się z funkcjonariuszy JRG Głubczyce, druhów z OSP powiatu głubczyckiego oraz obu sekcji.

O godzinie 22:30 po decyzji policji zakończono poszukiwania. Na wyznaczonym obszarze nie odnaleziono poszukiwanej kobiety.

O godzinie 23:42 straż pożarna otrzymała informację o odnalezieniu kobiety przez czeskich funkcjonariuszy na terenie miejscowości Město Albrechtice w republice czeskiej. Tym samym działania poszukiwawcze zostały definitywne zakończone.

Dziękujemy za wzorową współpracę JRG Głubczyce, Policji z Głubczyc, OSP Lewice, OSP Zopowy, OSP Równe, OSP Grobniki, OSP Baborów oraz SPR OSP Lipki.

Raport ze zdarzenia: http://psp.opole.pl/baza-interwencji/8170063108304/