[10/2019] 11 marca 2019 roku o godzinie 6:11 ponownie rozległ się dźwięk syreny w naszej miejscowości. Okazało się, że drzewa uniemożliwiają przejazd pojazdów na drodze powiatowej łączącej naszą wioskę z drogą krajową nr 94. Przy pomocy pił spalinowych sześciu naszych strażaków pocięło oraz usunęło powalone drzewa.