14 drużyn wzięło udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych Gminy Chrząstowice, które odbyły się w sobotę 7 września na boisku w Suchym Borze.

Zawody rozpoczęły się przemarszem drużyn przez miejscowość aby następnie przejść do sportowej rywalizacji.

Do udziału w zawodach jednostka z Suchego Boru wystawiła 2 drużyny zuchów, drużynę seniorów oraz kobiecą drużynę pożarniczą. Zuchy zajęły pierwsze miejsca, kobiety zajęły drugie miejsce podium ustępując o sekundę kobietom z Dębia. Seniorzy z Suchego Boru zamykali stawkę.

Za pomoc w organizacji zawodów dziękujemy wszystkich suchoborskim druhnom i druhom oraz:

Gmina Chrząstowice,

Sołectwo Daniec,

Sprzęt-Poż

Komenda Miejska PSP w Opolu.