1 października 2019 roku dwóch przedstawicieli Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Suchy Bór uczestniczyło w szkoleniu zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu.

Szkolenie miało na celu doskonalenie umiejętności działań poszukiwawczych, planistycznych i organizacji działań poszukiwawczych na pograniczu Polski i Czech.

W szkoleniu udział brali policjanci z garnizonu opolskiego jak również ich czescy koledzy. Do udziału w szkoleniu zaproszenie przyjęli również Krapkowicka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza oraz Fundacja EMS.PL.